Toshiba Satellite L50-C Долен корпус A000391680

(Снимка  на 2)